Novembre 2024

Photo : Gallentine Performance Horses – Scottsdale – Arizona